top of page

Cenová kontrola

Agenda Cenová kontrola vede všechny procesy a činnosti krajských a obecních úřadů vykonávané v oblasti cenové kontroly

Přehled o provedených cenových kontrolách a o jejich průběhu.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence provedených cenových kontrol

 • založení nového případu na základě podnětu k provedení cenové kontroly, která je zaevidovaná ve spisové službě nebo na základě vlastní kontrolní činnosti

 • evidence kompletních informací o subjektech

 • evidence speciálních údajů – oblasti kontroly, stav kontroly, popis výsledku kontroly

 • evidence průběhu případu formou jednotlivých úkonů

Výhody

 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řešení případu

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení

 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • ověření dat subjektů v základních registrech

 • integrace se spisovou službou

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Agenda Cenová kontrola poskytuje přehled o provedených cenových kontrolách a o procesním průběhu prováděných kontrol. Procesní postup při provádění cenových kontrol spočívá v evidenci jednoduchých úkonů, které vyplývají ze zákona o cenách a ze zákona o kontrole.

bottom of page