top of page

Centrální evidence subjektů

PROXIO CES umožňuje komplexní pohled na aktivity subjektů v agendách IS úřadu, s ověřením dat v základních registrech

Centrální zdroj informací o subjektech (osobách právnických, fyzických a dalších) pro všechny informační subsystémy úřadu.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence informací o subjektu (adresy, bankovní spojení, provozovny,…)

 • vyhledávání záznamů podle všech atributů (název, IČO, příjmení,…)

 • rozšířené vyhledávání s pomocí filtrů,

 • ověření dat subjektu v základních registrech

 • zobrazení historie změn záznamu

 • nastavení kontroly duplicity

 • grafické rozlišení evidence občanů a podnikatelských subjektů

 • blokace / uvolnění záznamu pro změnu jiným uživatelem

 • zakládání záznamů do databáze, manuálně nebo přebíráním z datových registrů

Výhody

 • výrazné snížení administrativní náročnosti při správě dat o subjektech organizace

 • ucelený přehled o vztazích subjektu vůči organizaci včetně historizace

 • snadná a okamžitá dostupnost informací o subjektech pro všechny oprávněné uživatele

 • otevřenost pro integraci s aplikacemi jiných dodavatelů

 • centralizované řízení přístupových práv

 • možnost nastavení kontroly duplicity

 • možnost zablokovat a uvolnit záznam pro použití v ostatních aplikacích

Agenda Centrální evidence subjektů je určena všem institucím, veřejným i soukromým. Jde o integrační komponentu pro elektronickou evidenci subjektů, práv a jejich rolí v jednotlivých agentových systémech.

bottom of page