top of page

Dopravní agendy

PROXIO DA podporuje práci obecních a krajských úřadů v oblasti dopravních a dopravně správních agend

Řešení pro agendy v působnosti obecních a krajských úřadů v oblastech: Drážní správní úřad, Stanice měření emisí, Technická způsobilost vozidel, STK, Autoškola, Taxislužba, Linková osobní doprava a Řidičská oprávnění.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech dopravních agend

 • zaevidování případu dle doručeného podnětu ze spisové služby nebo z moci úřední

 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech

 • evidence speciálních údajů dle typu případu

 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace

 • hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení

 • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • základní šablony dokumentů jako součást dodaného řešení

 • integrace se spisovou službou a DMS

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 • ověření dat subjektů a objektů v základních registrech

 • pravidelná legislativní údržba

Dopravní agendy je možné implementovat jako celek nebo pouze vybrané oblasti. Jsou zaměřeny na komplexní a centrální evidenci dopravních agend v působnosti daného úřadu. Díky šablonám, integracím a automatickým kontrolám pomáhá efektivně řešit práci úřadu v dané oblasti.

bottom of page