top of page

DPL

Aplikace DPL slouží k aktivnímu řízení obchodních aktivit, projektů, ale i podpůrných vnitřních procesů či lidských zdrojů organizace

Nástroj pro efektivní řízení organizace s podporou managementu, poskytující komplexní přehled o stavu a perspektivách společnosti.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence docházky

 • plánování kapacit pracovníků firmy

 • finanční plánování projektů

 • sledování interních nákladů (projekty zaměstnanci) a externích nákladů (partneři, zákazníci)

 • sledování odpracovaného času na daných projektech

 • sledování rentability projektů

 • evidence obchodních příležitostí (PipeLine)

 • evidence všech kontaktních údajů a informací o partnerech (CRM)

 • evidence jednání s partnery/zákazníky vč. úkolů

 • evidence nabídek, objednávek (prodejní, nákupní), smluv (prodejní, nákupní, partnerské)

 • rezervace objektů (zasedací místnosti, projektory, vozidla,…)

 • evidence cestovních příkazů a náhrad

 • zadávání úkolů pracovníkům a sledování jejich plnění

 • evidence knihy jízd vozidel

 • evidence událostí vozidel (STK, servis, opravy)

Výhody

 • okamžitá aktuální kontrola výkonnosti lidí ve firmě

 • základ pro vytváření prognóz, rozpočtů a sledování úrovně plnění plánu

 • sledování a řízení cash-flow a obchodního potenciálu společnosti

 • efektivní nástroj pro správu projektů

 • jednoduchost a intuitivnost ovládání

 • znalostní báze (vzory nabídek, popisy produktů a služeb, výhody a nevýhody včetně srovnání s konkurenčními produkty)

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím

 • možnost integrace s produkty třetích stran (ERP, DMS,…)

Aplikace DPL je nástrojem pro všechny pracovníky organizace na všech úrovních řízení, ve kterém naleznou všechny potřebné informace o společnosti, jejich pravidlech a výsledcích či plánech. Zároveň jim umožní výrazně zefektivnit každodenní práci a ušetřit čas na administrativních činnostech.

bottom of page