top of page

Ekonomický systém

PROXIO ERP slouží k efektivnímu řízení finančních procesů rozpočtových organizací státní správy a samosprávy, ale i společnostem z komerční sféry

Řešení pro oblast účetnictví, banky, pokladny, knihy přijatých a odeslaných faktur, majetku a skladové evidence.

Přehled hlavních funkcí

 • finanční účetnictví (hlavní kniha, dimenze - analytické členění účtů, pokladna, banka, sestavy, účetní schémata a analýzy dle dimenzí)

 • prodej a pohledávky (odběratelé, prodejní faktury vč. zálohových a transakcí zadávaných v systému AGENDIO, prodejní dobropisy, odběratelské saldokonto)

 • nákup a závazky (dodavatelé, nákupní faktury vč. zálohových, nákupní dobropisy, dodavatelské saldokonto)

 • zásoby (sklady, skladové položky, příjem, výdej a převod, inventury)

 • majetek (karty majetku, účetní a daňové odpisy, pohyby majetku)

 • rozpočet a výkaznictví

Výhody

 • otevřený, široce parametrizovatelný, flexibilní ERP systém (platforma Microsoft Dynamics NAV)

 • plná lokalizace do českého prostředí

 • jednoduchá práce s aplikací

 • variantní modelování rozpočtů i pro víceletá období

 • výkaznictví vytváří nejen povinné výkazy pro Ministerstvo financí ČR, ale i interní výkazy

 • zobrazení účetní uzávěrky a sestavy kontrolních vazeb rozpočtu včetně komunikace s CSUIS (Centrální systém účetních informací státu)

 • široké možnosti přizpůsobení zákazníkovi

 • bezpečná investice do IS

Aplikace PROXIO ERP je tvořena implementací ekonomického systému doplněného o moduly Majetek a Rozpočet & Výkaznictví. Řízení přístupových práv je realizováno prostřednictvím komponenty PROXIO EOS.

bottom of page