top of page

Evidence obyvatel

Agenda Evidence obyvatel provádí přihlášení osob k trvalému pobytu ve správním území obce, a eviduje o řízení potřebné informace

Lokální Registr obyvatel, který vede údaje o fyzických osobách hlášených k trvalému pobytu ve správním území obce.

Přehled hlavních funkcí

 • přihlášení do evidence po narození

 • přihlášení do evidence po ukončení pobytu v cizině

 • přihlášení do evidence po nabytí státního občanství

 • změna trvalého pobytu

 • zápis adresy pro doručování

 • potvrzení o žití

Výhody

 • informační podpora pracovníkům úřadu

 • snadná a okamžitá dostupnost informací o obyvatelích pro všechny oprávněné uživatele

 • aktuálnost údajů ověřených s referenčními údaji ze základního registru ROB a AISEO

 • snadná přizpůsobitelnost potřebám uživatelů

 • moderní technologie a stabilita provozu

Agenda Evidence obyvatel vede na základě ověřených skutečností údaje o obyvatelích (fyzických osobách) hlášených k trvalému pobytu v obci. Je integrována s příslušnými registry.

bottom of page