top of page

Evidence soudních sporů

PROXIO ESS poskytuje informace pro efektivní vedení soudních sporů organizace

Nástroj pro pořizování a sledování vývoje případů integrovaný s informačním systémem základních registrů.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech vedených soudních sporů

 • role organizace ve sporu (strana žalující, strana žalovaná, účastník řízení)

 • informace o zástupcích organizace ve sporu

 • informace o protistraně - fyzická či právnická osoba

 • informace o soudním případu a rozsudku

 • petit (žalobní návrh) případu

 • záznamy o průběhu sporu

Výhody

 • zvýšení počtu vyhraných sporů díky lepší informovanosti zodpovědných pracovníků

 • jednoduché vygenerování přehledů o vedených sporech pro vedení úřadu

 • záznam historie sporů umožňující analyzovat chyby a učinit správná opatření do budoucnosti

 • ověření dat v základních registrech eliminuje duplicity dat subjektů a objektů sporu

 • integrace s ERP systémem pro oblast finančních závazků resp. příjmů

 • integrace se spisovou službou a DMS

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Agenda Evidence soudních sporů centrálně eviduje soudní případy, jichž se organizace účastní a zajišťuje lepší informovanost pracovníků organizace o průběhu sporu. Řešení obsahuje řadu uživatelských nástrojů pro pořizování a sledování vývoje případů.

bottom of page