top of page

Hřbitovní agenda

Hřbitovní agenda slouží především pro evidenci hrobových míst, správu hrobových míst a jejich pronájem

Evidence jednotlivých hrobových míst, informací o pohřebišti, typu hrobového místa, polohy, rozměrů a kapacity a také informací o pochovaných osobách.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence hrobových míst

 • evidence podkladů pro výpočet výše poplatku za pronájem

 • tisk složenek jednotlivě nebo hromadně, či export do datového souboru pro Českou poštu

 • tisk složenek bez alonže i s alonží

 • sledování salda případu

 • úprava vygenerovaného a uhrazeného předpisu pomocí dobropisu

 • vygenerování předpisu pohledávky

 • vytvoření seznamu dlužníků za jednotlivá pohřebiště

Výhody

 • integrovaný ceník za služby a pronájem

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení

 • podpora tvorby příslušných dokumentů nad případem ze šablony

 • integrace se spisovou službou, ekonomickým systémem, DMS a GIS

 • oboustranná vazba na ekonomický systém

 • jednoduché a rychlé prohledání záznamů

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 • vazba na základní registry

Hřbitovní agenda eviduje hrobová místa a další informace o pohřebišti. Poskytuje podklady pro výpočet výše poplatku za hrobové místo (na základě místní vyhlášky stanoví sazby pro výpočet pronájmu plochy a stanovení ceny služeb) a generuje předpis pohledávky, který je poté založen jako předpis do platebního kalendáře.

bottom of page