top of page

Identitní systém / EOS

PROXIO EOS zajišťuje správu identit a přístupových oprávnění k aplikacím informačního systému

Správa informací o identitách, o agendových a činnostních rolích, údržba dat organizační struktury organizace až do úrovně pracovníků. Zajištění správy oprávnění k aplikacím informačního systému a prostřednictvím LDAP k informačnímu prostředí organizace. Zajištění autentizace a autorizace.

Přehled hlavních funkcí

 • modelování stromu organizační struktury

 • modelování struktury oprávnění aplikací

 • sdružování přístupových oprávnění do profilů

 • řízení přístupu založené na rolích nebo atributech

 • aktivní a pasivní poskytování informací řízeným aplikacím (provisioning)

 • podpora SingleSignOn (SSO)

 • podpora schvalovacích procesů při správě oprávnění

 • podpora ohlášení a správy agend a činnostních rolí s vazbou na RPP

 • informování dotčených osob o změnách ve struktuře či oprávněních (e-mailem)

Výhody

 • konsolidace identit a uživatelů v interních i externích systémech (např. JIP)

 • multiplatformní řešení (Windows, Linux, Solaris, …) a klient v prostředí web prohlížeče

 • delegování správy vybraných aplikací a částí stromu organizační struktury (např. podřízené organizace)

 • podpora správy více organizací

 • možnost synchronizace dat z personálních systémů

 • otevřené rozhraní - webové služby, export dat (XML, CSV), import (XML)

 • automatické auditování provedených činností a zobrazení stavu v čase (časový řez)

Aplikace Identitní systém je jedinečným řešením, které umožní vytvoření uživatelského účtu a jeho propojení s konkrétními aplikacemi informačního systému organizace. Řeší registraci a lokální autentizaci uživatele, mj. i proti národní/evropské identitě eIDAS.

bottom of page