top of page

Operativní evidence KEVIS

KEVIS zpracovává velké množství drobných evidenčních agend a jejich jednotného způsobu vedení

Efektivně sdílená platforma pro rychlé vytváření, správu a distribuci různých evidencí. Evidence mohou být přístupné přes intranet nebo internet.

Přehled hlavních funkcí

 • umožňuje zakládat, upravovat, vyřazovat a prohlížet evidence

 • evidence může obsahovat jednu nebo více tabulek, které mohou být mezi sebou propojeny relační vazbou

 • hromadné změny záznamů

 • vyhledávání podle volitelných kritérií

 • exportovat záznamy do formátů XLS, XML, RTF, DBF, či je naimportovat z jiných aplikací ve formátu CSV či DBF

 • přístupová práva na úrovni evidencí, tabulek nebo položek

Výhody

 • efektivní nástroj pro vedení evidencí

 • vytvoření základních typů evidencí za pár minut

 • možnost rozsáhlé analytické činnosti nad evidencemi

 • zpětná vazba pro řízení a kontrolu organizace

 • sdílení informací více subjekty

 • integrace do webových stránek organizace

 • jednoduchá a rychlá implementace

Aplikace KEVIS je koncipována jako multiplatformní a otevřená aplikace pro různé typy evidencí, s rozhraním pro snadnou integraci, a to jak s informačními systémy uvnitř úřadu (Active Directory, MS Excel apod.), tak s externími systémy pro výměnu nebo sdílení dat.

bottom of page