top of page

Komunikace s ISZR

PROXIO XR zajišťuje informačnímu systému úřadu vazbu na základní registry (ROB, ROS, RUIAN, RPP), ověřuje oprávněnost komunikace uživatele s ISZR a eviduje tuto komunikaci

Centrální přístupový bod k ISZR pro subsystémy IS úřadu včetně správy působnosti vykonávání agend úřadu.

Přehled hlavních funkcí

 • správa působnosti úřadu z pohledu vykonávaných agend

 • správa rolí úředních osob

 • řízení přístupu uživatelů k základním registrům prostřednictvím přidělených agend a rolí

 • přidělování agend a rolí pracovníkům úřadu s nastavitelným schvalovacím procesem

 • provázání agend a rolí s oprávněními k provozovaným aplikacím

 • komunikační bod s ISZR

 • logování přístupu k základním registrům včetně vyhledávání v logu přístupu

 • lokální verze základního registru RUIAN

Výhody

 • jednoduchá instalace a okamžité použití

 • intuitivní ovládání

 • bezpečné a vyzkoušené řešení

 • ověření údajů v základních registrech i ve zjednodušené verzi - HLEDÁČEK

 • kontrola oprávnění uživatelů a logování veškeré komunikace

Aplikace Komunikace s ISZR je řešení otevřené a nezávislé na agendových informačních systémech využívaných na konkrétním úřadu. PROXIO XR se snadno a jednoduše ovládá včetně využití Hledáčku v prostředí webového prohlížeče, který ověřuje údaje v základních registrech.

bottom of page