top of page

Kontrola přestupků MP

Kontrola přestupků městskou policií (MP) je webová aplikace pro sběr, kontrolu a evidenci dopravních přestupků.

Přehled hlavních funkcí

 • Přestupky zaznamenané prostřednictvím kamerového systému jsou načteny do systému pro vyhodnocení referentem MP

 • Referent MP provádí kontrolu záznamů - shodu RZ fotodokumentace s RZ uvedenou na záznamu přestupku

 • Referent má možnost RZ změnit, pokud je chybná

 • Referent rozhoduje o stavu záznamu K Oznámení nebo k vyřazení s volbou důvodu vyřazení ze zpracování

 • Referent provádí hromadné oznámení přestupků správnímu orgánu

 • Je založen dokument Oznámení o podezření ze spáchání přestupku a spis ve spisové službě nad dokumentem Oznámení. Dokument oznámení, předaný z MKDS, je pak založen do spisové služby a opatřen číslem jednacím. Jako příloha dokumentu oznámení je do spisové služby uložena dokumentace přestupku (resp. fotodokumentace/fotografie).

 • Dokument je interním vypravením odeslán na spisový uzel spisové služby příslušného odboru, kde je dále automaticky založen jako příchozí písemnost pro další zpracování v modulu VPV

Výhody

 • Zjednodušený proces zpracování záznamů o dopravních přestupcích

 • Intuitivní uživatelské rozhraní s minimem funkcí

 • Hromadné oznámení dopravních přestupků správnímu orgánu s automatickým transferem do modulu VPV včetně interního doručení oznámení úřadu

 • Integrace se s kamerovými systémy od GEMOS a CAMEA

 • Integrace se ESSL

 • Vazba na ISVS (ISZR, RSV, EUKARIS)

bottom of page