top of page

Obecně prospěšné práce

PROXIO OPP eviduje obecně prospěšné práce, které jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem v České republice, tj. trestem nespojeným s odnětím svobody

Obsahuje řadu uživatelských nástrojů pro pořizování a sledování vývoje případů včetně katalogu prací pro evidenci jednotlivých poskytovatelů prací a druhů práce a výpisu nejdůležitějších údajů konkrétního odsouzeného.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence jednotlivých poskytovatelů prací a druhů práce

 • načítání odpracovaných hodin a počtu pracovníků do katalogu

 • evidence a zobrazení výpisu nejdůležitějších údajů konkrétního odsouzeného o termínech a odpracovaných hodinách, o zahájení výkonu trestu OPP, průběhu výkonu trestu OPP a jeho ukončení

 • evidence období pro provedení prací, počet uložených hodin k odpracování a místo pro výkon trestu

 • evidence údajů o soudech a jejich rozhodnutí v souvislosti s odsouzeným

 • evidence průběhu výkonu trestu odsouzeného

Výhody

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení

 • centralizovaná evidence objektů a subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o objektech a subjektech dalšími aplikacemi

 • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání

 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci usnadňuje práci uživatelům

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Agenda Obecně prospěšné práce sleduje činnost odsouzených k veřejným pracím a vlastní aktivity k odčinění jeho trestného jednání.

bottom of page