top of page

Parkovací systém

Komplexní řešení umožňuje uživatelům využít komfortnější služby související s parkováním a provozovatelům zajistí moderní efektivnější provoz s účinnou kontrolou oprávněnosti parkování

Řešení je snadno integrovatelné do informačního systému obce/města a svou variabilitou dokáže pokrýt všechny požadavky provozovatele vyplývající z problematiky parkování.

Přehled hlavních částí systému

 • správa a evidence parkovacích zón a úseků

 • centrální evidence parkovacích oprávnění a rozhraní na systém parkovacích automatů

 • podpora mobilních plateb za parkování (virtuální parkovací hodiny)

 • kontrola oprávnění k parkování v terénu

 • výdejna – evidence a tisk parkovacích karet

 • hromadná kontrola podkladů a klasifikace přestupků

 • portál parkování a osobní stránky držitele oprávnění (rezidenta)

 • reporting a zúčtování

Výhody

 • technologicky moderní řešení

 • intuitivní a jednoduché ovládání

 • modulární architektura řešení

 • variabilita mobilní technologie kontroly v terénu (kamery, automobil, mobilní aplikace)

 • ověření dat v ISZR a CRV

 • integrace na ERP, spisovou službu, GIS, agendu přestupků, ad.

Řešení Komplexního systému parkování umožní zpříjemnit služby parkování pravidelným a nahodilým uživatelům z řad občanů a návštěvníků města. Provozovatelům přináší moderní a perspektivní prostředky pro správu a provoz parkovacího systému.

bottom of page