top of page

Pokladna a párování

Modul pokladna

Modul Pokladna spravuje hotovostní a bezhotovostní (karetní) transakce úřadu vůči svým zákazníkům (klientům), dodavatelům i zaměstnancům

Libovolný počet pokladen a pokladních úseků, bezhotovostní platby kreditní či debetní kartou.

Přehled hlavních funkcí

 • libovolný počet pokladen včetně detailnějšího členění na jednotlivé pokladní úseky

 • definice šablon pokladních dokladů - jak jednopoložkových, tak víceřádkových pokladních dokladů s výpočtem a evidencí DPH

 • úhrady pohledávek, závazků i hotovostních poukazů (podpora jednoduchého fulltextového vyhledávání hrazených dokladů)

 • propojení pokladního systému s terminály pro platbu kreditní/debetní kartou (ČSOB, KB)

 • obousměrná on-line komunikace s ekonomickým (účetním) systémem

Výhody

 • otevřené standardizované rozhraní pro vstup i výstup informací

 • podpora všech typů hotovostních a karetních transakcí

 • on-line přehled o aktuálním stavu jednotlivých pokladen i pokladních úseků

 • rozšiřitelnost o nové pokladny, pokladní úseky i šablony

Modul Pokladna pokrývá komplexním a uživatelsky přívětivým způsobem funkce pokladny. Hlavní předností je jednoduché ovládání a technologická nezávislost. Spravuje veškeré hotovostní i karetní transakce a komunikuje s platebními terminály. Modul online komunikuje s agendovým i ekonomickým systémem.

Modul párování

Modul Párování jednoznačně identifikuje přijaté platby (úhrady) s vazbou na jejich předpisy vedené v AGENDIO

Zpracování plateb předepsaných v agendovém informačním systému.

Modul párování

Přehled hlavních funkcí

 • načtení předpisu z AGENDIO

 • načtení úhrad z ekonomického systému

 • automatické párování na jednotlivé vystavené předpisy

 • zohlednění stornovaných předpisů

 • zohlednění vazeb dobropisů a předpisů

 • možnost přepárování platby v rámci případu

 • možnost dopárování platby

Výhody

 • z úřadu neodejde další složenka na již zaplacenou částku

 • účetní mohou párovat „jen“ na variabilní symboly

 • modul napáruje všechny platby automaticky přímo na konkrétní předpis

 • referent už nevystaví platební výměr na částku, která je již zaplacena

Modul Párování je určen pro správce agend, kteří jsou plně odpovědni za správnost daňové a ostatní příjmové evidence. Modul umožňuje aktivní a detailní správu pohledávek z pohledu jejich plateb s vazbou na jejich předpisy.

bottom of page