top of page

POLIXIS

POLIXIS pokrývá všechny klíčové procesy a požadavky městských policií

Podpora pro všechny důležité činnosti MP. Od plánování služby strážníků s podporou mobilních zařízení, přes operační řízení a řešení přestupků, po monitoring v operační mapě, včetně evidence odtahů, vraků a vedení dalších provozních evidencí.

Přehled hlavních funkcí

 • operační středisko

 • podpora strážníků v terénu

 • obousměrné datové přenosy do/z mobilních zařízení strážníků při maximálním zabezpečením dat

 • agenda přestupků a evidence blokových pokut

 • agenda odtahů, vraků, odchytů a evidence botiček

 • vizualizace události v operační mapě a mapě zvýšené kriminality

 • monitoring a statistika výkonů jednotlivých strážníků

 • personální evidence

 • integrace s navazujícími informačními systémy úřadu

 • integrace s technologickými systémy města (PCO, ústředna 156, kamerové, radarové a parkovací systémy)

Výhody

 • flexibilní řízení klíčových činností městské policie stanovených zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • řešení událostí přímo v terénu pomocí mobilní aplikace

 • komplexní informace o události (texty, fotodokumentace, video, zvukové soubory, automatická GPS lokalizace)

 • verifikace dat proti základním registrům a centrálním systémům veřejné správy

 • on-line přenos dat do navazujících systémů úřadu s eliminací chybovosti při předávání informací

 • monitorování a podpora hlídek i strážníků

 • komfortní vyhledávání všech evidovaných dat

 • všechny agendy jsou v jednom prostředí

 • snížení přímých provozních nákladů

 • HelpDesk služba dodavatele 365 dnů v roce

Aplikace POLIXIS podporuje činnosti městské a obecní policie v České republice, která požaduje výrazné zvýšení efektivity řízení klíčových procesů, rychlosti správy, úrovně služeb a bezpečnosti ověřovaných dat, s plnou podporou mobilních zařízení a strážníků v terénu.

bottom of page