top of page

Reporting PROXIO BI

Reporting PROXIO BI je řešení, postavené nad technologií Microsoft Power BI, pro interaktivní vizualizaci, zpracování a vyhodnocení dat z interních i externích systémů organizace. 

Přehled hlavních funkcí

Reporting PROXIO BI umožňuje jednoduše pospojovat všechna potřebná data do informací a prezentovat je jednoduchou a atraktivní formou, aby se z nich staly podklady pro rozhodování. Díky jednoduchému interaktivnímu nástroji je možné propojit různé datové zdroje, vytvořit dopočítávané hodnoty, a to následně zobrazit pomocí tabulek, grafů a různých ukazatelů. Výsledek lze jednoduše graficky uzpůsobit tak, aby byl přehledný. Navíc je vždy interaktivní, takže s ním lze dále uživatelsky pracovat. Hlavním cílem nástroje je poskytnout kvalitní a přehledné výstupy pro rychlejší a efektivnější rozhodování.

S výstupy vytvořenými prostřednictvím PROXIO BI je možné pracovat v běžném internetovém prohlížeči, a to jak na klasických počítacích, tak na tabletech a mobilních telefonech.

Výhody

  • Úzká integrace s IS PROXIO (typové sestavy (majetek, ekonomické, manažerské, aj.), připravený datový sklad, připravené a propojené nastavení) 

  • Komplexní, moderní a progresivní řešení postavené nad technologií Microsoft Power BI 

  • Podpora veřejných portálů měst a úřadů pro čerpání dat a publikování interaktivních reportů nebo obecně podpora externím subjektům pro čerpání dat.

  • Vizualizace je možné publikovat ve veřejném, neveřejném nebo kombinovaném režimu 

bottom of page