top of page

Řízení požadavků / HelpDesk

Aplikace MC HelpDesk slouží pro efektivní a rychlou správu požadavků

Obecný nástroj pro sběr, řešení, správu a následné vyhodnocování uživatelských hlášení, úkolů a požadavků, včetně možného nastavení schvalovacích postupů.

Přehled hlavních funkcí

 • centralizovaná správa požadavků a úkolů

 • klasifikace požadavků do kategorií dle oblasti a typu požadavku

 • vkládání požadavků uživatelem podle jeho oprávnění (grafický průvodce vložením požadavku), i pomocí webových služeb z externích systémů nebo z e-mailu

 • automatické sledování požadavku dle nastavených parametrů SLA

 • informace při překročení časového limitu k řešení

 • zastupitelnost řešitele (nemoc, dovolená) i žadatele (telefonický operátor)

 • uživatelská i expertní znalostní báze

 • konfigurační databáze pro IT HelpDesk (Evidence HW a SW).

 • rezervační systém pro rezervaci zasedacích místností, automobilů nebo termínů školení

 • modul Zápisy pro přípravu, vytváření a archivaci zápisů z jednání včetně generování a sledování úkolů

Výhody

 • přehled zadaných požadavků a stavu jejich řešení

 • kontrola termínů, automatizované upozorňování na splnění termínu pro řešení

 • nezávislost na databázi a operačním systému

 • aplikace je dostupná přes internetový prohlížeč

 • rozsáhlé možnosti nastavení dle potřeb organizace

 • historizace všech evidovaných dat

 • centralizované řízení přístupových práv

 • jednoduché a intuitivní ovládání

Aplikace Řízení požadavků je určena pro efektivní zadávání a sledování požadavků prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailu. Uživatel je informován automaticky o postupu a výsledku řešení jeho požadavku.

bottom of page