top of page

Rozpočet

Agenda Rozpočet shromažďuje vždy přesné, podrobné, srozumitelné, správné a aktuální informace o stavu rozpočtu organizace

Silný a praxí ověřený nástroj pro úspěšné plánování a řízení finančních prostředků.

Přehled hlavních funkcí

 • tvorba a správa rozpočtu organizace

 • příprava libovolného počtu pracovních verzí rozpočtu konkrétního roku

 • evidence pro veškeré rozpočtové akce organizace (historické, probíhající i plánované)

 • modelování rozpočtů

 • kopírování libovolné části mezi jednotlivými verzemi rozpočtu

 • základní kontrola vazeb rozpočtové skladby

 • podpora sběru a schvalování požadavků na změny rozpočtu

 • tvorba veškerých legislativou požadovaných výkazů (včetně zašifrování a odeslání do CSUIS)

Výhody

 • komplexní pokrytí problematiky sestavení a správy rozpočtu organizace

 • variabilita přehledů, sestav a exportů

 • aktualizované číselníky atributů rozpočtové skladby

 • řízený průběh schvalování rozpočtových změn (včetně konfigurovatelných limitů)

 • oboustranná komunikace s ekonomickým systémem organizace

 • propracovaný systém uživatelských oprávnění

 • kompletní informace o stavu rozpočtu a jeho skutečném i předpokládaném čerpání/plnění

 • možnost sestavení rozpočtu na základě rozpouštění peněz (shora) nebo na základě plánovaných investičních akcí a běžných nákladů

Agenda Rozpočet komfortně pokrývá problematiku sestavování, správy a modelování rozpočtu organizace včetně definování schvalovacích procesů. Díky unikátní struktuře rozpočtových akcí je rozpočet srozumitelný i uživatelům, kteří se neorientují v rozpočtové skladbě.

bottom of page