top of page

SIlniční hospodářství

PROXIO SH podporuje činnosti obecních a krajských úřadů vykonávané v oblasti výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací vedených silničními správními úřady

Centrální evidence a podpora činností správních řízení vedených dle příslušných zákonů o pozemních komunikacích, o provozu na pozemních komunikacích s přímou podporou zákona (správní řád).

Přehled hlavních funkcí

 • zaevidování případu na základě doručeného podnětu ze spisové služby nebo z moci úřední

 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech

 • evidence speciálních údajů dle typu případu

 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty

 • evidence (ne)doložených podkladů

 • evidence libovolných příloh k danému řízení

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení

 • pravidelná legislativní údržba

 • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • ověření dat subjektů v základních registrech

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení

 • integrace se spisovou službou a DMS

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Agenda Silniční hospodářství slouží pro centrální evidenci správních řízení vedených ve věcech pozemních komunikací. Eviduje informace o účastnících, úkonech a o průběhu správních řízení.

bottom of page