top of page

Speciální stavební úřad silniční

Agenda Speciální stavební úřad silniční podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti silničního stavebního řízení

Sjednocení veškerých stavebních řízení vedených podle specializovaných zákonů o pozemních komunikacích s přímou oporou ve správním řádu.

Přehled hlavních funkcí

 • zahájení řízení na základě doručené žádosti nebo z moci úřední

 • evidence všech požadovaných dokladů

 • evidence průběhu řízení prostřednictvím průběžně zakládaných úkonů 

 • využití knihovny často používaných textů

 • export vybraných údajů do formátu MS EXCEL, MS WORD, XML, HTML, TXT a PDF

Výhody

 • okamžitá a průběžná kontrola všech řízení vedoucím pracovníkem

 • výstup statistických údajů

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení

 • kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • integrace na spisovou službu, GIS a DMS

 • ověření dat subjektů v základních registrech

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 • pravidelná legislativní údržba

Agenda Speciální stavební úřad silniční umožňuje evidovat data týkající se zvláštního používání pozemních komunikací, výjimek z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích i připojení ke komunikacím. U řízení lze evidovat konkrétní údaje o pozemní komunikaci, trasy, vozidle, dopravním značení, období, intenzitě dopravy a mnohé další.

bottom of page