top of page

Speciální stavební úřad vodoprávní

Agenda Speciální stavební úřad vodoprávní podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti vodoprávního stavebního řízení

Sjednocení veškerých stavebních řízení vedených podle specializovaných zákonů o vodách a o územním plánování s oporou ve správním řádu.

Přehled hlavních funkcí

 • zahájení řízení na základě doručené žádosti nebo z moci úřední

 • evidence všech požadovaných dokladů

 • evidence průběhu řízení prostřednictvím průběžně zakládaných úkonů 

 • využití knihovny často používaných textů

 • export vybraných údajů do formátu MS EXCEL, MS WORD, XML, HTML, TXT a PDF

Výhody

 • okamžitá a průběžná kontrola všech řízení vedoucím pracovníkem

 • automatický výstup statistických údajů

 • automatický přenos údajů do CRVE  (Centrální registr vodoprávní evidence)

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení

 • kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • integrace se spisovou službou a DMS

 • ověření dat subjektů v základních registrech

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 • pravidelná legislativní údržba

Agenda Speciální stavební úřad vodoprávní poskytuje podporu pro působnost speciálního stavebního úřadu podle zvláštního zákona. Umožňuje evidovat data týkající se vodoprávního řízení, jako evidence dokladů, průběhu řízení apod. Obsahuje automatické kontroly, šablony a je integrována s centrálními registry.

bottom of page