top of page

Správa objednávek

PROXIO CEO slouží pro snadnou evidenci a zpracování objednávek včetně schvalovacího procesu

Vztahy organizace s obchodními partnery prostřednictvím objednávkového řízení mají řadu vazeb nejen na odbory úřadu, ale i na jednotlivé referenty a také na hospodaření úřadu a jeho finanční rozpočet.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech objednávek v rámci organizace

 • automatické přidělování čísel objednávek

 • evidence údajů o objednávce

 • schvalovací procesy objednávky

 • tvorba přehledů objednávek s možností exportu

 • vazba na ekonomický systém organizace

 • vypravení objednávek volitelně přes spisovou službu

Výhody

 • přehled o závazcích města z vystavených objednávek dle dodavatele, období, vystavovatele, organizační složky apod.

 • možnost připojení libovolné elektronické přílohy k objednávce

 • integrace se spisovou službou a DMS

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci a k elektronickým přílohám v úložišti dokumentů

 • tisk objednávek dle vybrané šablony

 • možnost zveřejňování objednávek na webových stránkách úřadu

Agenda Správa objednávek je zaměřená na evidenci a zpracování jednodušších smluvních závazků organizace - objednávek. Součástí řešení je i schvalovací proces objednávky včetně jejího vypravení prostřednictvím integrace do spisové služby.

bottom of page