top of page

Správa příjmů a pohledávek

Agenda Správa příjmů a pohledávek pokrývá veškeré předepisované příjmy plynoucí z jednotlivých agend úřadu

Řešení pro samotnou evidenci příjmů a pohledávek zahrnující i potřebné kroky k následnému vyměření a vymožení dlužné částky.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech příjmů a pohledávek s vazbou na proces vymáhání

 • evidence místních poplatků (ze psů, za komunální odpad, z veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, rekreačního pobytu a výherních hracích přístrojů)

 • individuální i hromadné vystavování předpisů pohledávek

 • podpora periodických předpisů

 • automatický výpočet salda a dluhu případu

 • generování složenek A s možností tisku nebo exportu pro Českou poštu

 • kontrola na existenci dlužníků v Insolvenčním rejstříku

Výhody

 • okamžitý přehled o příjmech, vystavených předpisech a případném vymáhání pohledávek

 • centrální správa všech předepisovaných příjmů organizace

 • centrální evidence poplatníků, plátců a dlužníků

 • automatické hlídání zákonných lhůt

 • jednoduché upozorňování dlužníků na nedoplatky

 • rychlá a jednoduchá tvorba přehledů a sestav

 • integrace se systémem účetnictví a se spisovou službou

Agenda Správa příjmů a pohledávek poskytuje podporu pro vyměřování poplatků a jejich případného vymáhání jsou podpořeny sérií úkonů, které popisují daný stav vyměřování či vymáhání. Nedílnou součástí jednotlivých úkonů jsou i šablony dokumentů, do kterých se automaticky načítají údaje z daného případu.

bottom of page