top of page

Správa smluv

PROXIO CES vytváří a eviduje všechny smlouvy uzavírané organizací

Agenda Správa smluv pořizuje, eviduje a udržuje historii smluv a smluvních vztahů včetně integrace na okolní subsystémy organizace.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech smluv v rámci organizace

 • automatické přidělování čísel smluv

 • příprava návrhu smlouvy včetně příloh a dodatků

 • oboustranná integrace s ekonomickým subsystémem (kontrola finančních závazků a úhrad)

 • integrace s evidencí majetku

 • evidence vazeb mezi jednotlivými smluvními závazky

 • kompletní historizace smluv a smluvních vztahů

 • připomínkování a schvalování smluv

Výhody

 • možnost využití v rámci organizace, nebo i pro zřizované či příspěvkové organizace

 • jednoduché zakládání smluv a jejich dodatků

 • rychlé a jednoduché vyhledávání (prohlížečka smluv je součástí dodávky)

 • možnost vytváření a exportování přehledů smluv

 • tisk dokumentů

 • centralizované řízení přístupových práv

 • možnost zveřejňování smluv na webových stránkách úřadu a na Portálu veřejné správy (Registr smluv)

Agenda Správa smluv je zaměřená na evidenci a zpracování smluvních vztahů a závazků organizace. Součástí řešení je i realizace schvalovacího procesu smlouvy včetně jejího vypravení prostřednictvím spisové služby.

bottom of page