top of page

Správní řízení na úseku památkové péče

Agenda Správní řízení na úseku památkové péče podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti památkové péče

Sjednocení veškerých řízení vedených podle specializovaných zákonů na úseku památkové péče s přímou oporou ve správním řádu.

Přehled hlavních funkcí

 • agendy správních řízení na úseku památkové péče

 • evidence a vydání vyjádření

 • evidence a vydání závazných stanovisek

 • agenda odměn nálezců archeologických nálezů

 • agenda náhrady za majetkovou újmu vlastníků při archeologických výzkumech

 • agenda správních deliktů na úseku Památkové péče

 • vedení odvolacích řízení, přezkumných řízení a obnovy řízení

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení

 • automatická kontrola termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • integrace se spisovou službou a DMS

 • ověření dat v subjektů v základních registrech

 • pravidelná legislativní údržba

Agenda Správní řízení na úseku památkové péče sjednocuje řízení vedená na tomto úseku. Poskytuje podporu pro všechny příslušné evidence, agendy a pro sledování lhůt jednotlivých řízení.

bottom of page