top of page

Stavební řízení a územní plánování

Agenda Stavební řízení a územní plánování slouží pro vedení správních řízení dle příslušných zákonů o územním plánování a stavebním řádu, o pozemních komunikacích a o vodách

Územní rozhodování a stavební řád pro stavební, silniční správní a vodoprávní úřad, nástroje pro efektivní vedení správních řízení.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence veškerých informací o územním plánování

 • spojené územní a stavební řízení

 • územní plánování

 • evidence ohlášení jednoduchých staveb

 • evidence ohlášení terénních úprav

 • evidence ohlášení zařízení a udržovacích prací

 • evidence kolaudačních souhlasů

 • nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Výhody

 • průvodce uživatele pro jednotlivé typy řízení

 • automatická kontrola termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně výpočtu data nabytí právní moci

 • evidence průběhu řízení

 • centralizované evidence objektů a subjektů

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení

 • integrace se spisovou službou, DMS a GIS

 • ověření dat objektů a subjektů v základních registrech

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 • pravidelná legislativní podpora

Agenda Stavební řízení, územní plánování vede správní řízení dle příslušných zákonů o územním plánování a stavebním řádu, o pozemních komunikacích a o vodách s podporou správního řádu. Díky pokročilým funkcím a vazbám výrazně usnadňuje evidenci speciálních údajů o stavbě, pozemcích, budovách i dalších objektech.

bottom of page