top of page

Správní řízení na úseku školství

Agenda Správní řízení na úseku školství podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti školství

Sjednocení veškerých řízení vedených podle specializovaných zákonů na úseku školství s přímou oporou ve správním řádu.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence žadatelů o uznání zahraničního vzdělání

 • evidence nostrifikačních zkoušek

 • evidence týkající se stanovení způsobu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením

 • evidence žádostí týkající se pořizování výpisů, opisů, kopií a replik archiválií

 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace

 • sledování lhůt pro jednotlivá řízení

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení

 • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • integrace se spisovou službou a DMS

 • ověření dat subjektů v základních registrech

 • pravidelná legislativní údržba

Agenda Správní řízení na úseku školství sjednocuje řízení vedená na tomto úseku. Poskytuje podporu pro všechny příslušné evidence a pro sledování lhůt jednotlivých řízení.

bottom of page