top of page

Správní řízení na úseku zdravotnictví

Agenda Správní řízení na úseku zdravotnictví podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti zdravotnictví

Sjednocení veškerých řízení vedených podle specializovaných zákonů na úseku zdravotnictví s přímou oporou ve správním řádu.

Přehled hlavních funkcí

 • agenda vydání, změny nebo zrušení registrace nestátních zdravotnických zařízení dle příslušných zákonů

 • vedení odvolacích řízení

 • vedení obnovy řízení

 • vedení agendy správních deliktů v oblasti zdravotnictví

 • vydávání souhlasů

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení

 • automatická kontrola termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • integrace se spisovou službou a DMS

 • ověření dat subjektů v základních registrech

 • pravidelná legislativní údržba

Agenda Správní řízení na úseku zdravotnictví poskytuje podporu pro činnosti úřadu v přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví. Umožňuje evidenci a kontrolu všech příslušných řízení včetně jejich termínů a lhůt.

bottom of page