top of page

Tržní místa

Modul Tržní místa slouží pro evidenci a kontrolu tržišť a jim podřízených tržních míst obce či městské části

Technicko-administrativní majetkový modul pro sledování stavu tržních míst v kompetenci organizace a jejich správu včetně vedení specifických dat o tržních místech.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence tržních míst

 • zakládání nových tržních míst a editace již stávajících míst

 • evidence kompletních informací o tržních místech v závislosti na potřebách organizace

 • evidence speciálních údajů o tržních místech

 • evidence průběhu změn stavu tržních míst formou jednotlivých úkonů dle konfigurace

 • evidence kontrol tržních míst včetně průběhu a výsledku kontrol

Výhody

 • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení

 • centralizovaná evidence objektů a subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o objektech a subjektech dalšími aplikacemi

 • integrace s ERP (předpis nájemného, identifikace nájemce jako obchodního partnera, …) Integrace s DMS a GIS

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Modul Tržní místa slouží především pro centrální evidenci míst pro prodej a poskytování služeb v rámci obce či městské části. Jedná se o evidenci tržišť a jim podřízených tržních míst s vazbou na registr nemovitostí, popřípadě geografický informační systém úřadu.

bottom of page