top of page

Usnesení

Aplikace Usnesení podporuje kompletní soubor činností, které jsou spojeny s agendou porad, zápisů, usnesení a úkolů

Elektronické zpracování agendy Usnesení od rezervace bodů na jednání a přípravy podkladů, přes organizaci vlastního jednání a dokumentaci průběhu jednání, po finalizaci výstupů a kontroly úkolů.

Přehled hlavních funkcí

 • podpora pro definování orgánů obce, úřadu, společnosti

 • podpora pro efektivní a jednoduché registrování bodu na jednání a přípravu podkladového materiálu

 • podpora elektronické formy schvalování podkladů (schvalovací workflow)

 • podpora nastavení široké škály upozornění na blížící se termíny a informativních hlášení (e-mailové notifikace)

 • podpora nástroje pro anonymizaci elektronických dokumentů a vytvoření dokumentů k uveřejnění

 • podpora pro rychlé a jednoduché vyhledání informací prostřednictvím fulltextového vyhledávače

 • evidence úkolů s odlišením jednotlivých typů dle jejich původu orgánu a jednání

 • evidence plnění úkolů ze strany řešitelů a zodpovědných osob s kontrolou termínů exspirace

 • podpora tvorby podkladů na jednání

 • automatizovaný přenos úkolů s možností jejich přetřídění a přiřazení k vyřízení jen aktivních úkolů

 • vytváření balíčku s podklady ke stažení a přípravu na jednání v off-line režimu

 • bezpečné a provozně oddělené řešení pro vyhledání informací a dokumentů z „Internetu“ a pro publikaci na www stránky

Výhody

 • komplexní aplikace s jedním datovým fondem pro všechny typy uživatelů (organizátor jednání, předkladatel či zpracovatel podkladů, účastník jednání, portál-občan, akcionář,…)

 • moderní vzhled, ovládání a technologie

 • jednotný prostředek pro přípravu a průběh jednání a porad s následnou centralizací stanovených úkolů a možností kontroly jejich plnění

 • dostupnost a ucelenost informací s ohledem na jejich bezpečnost a možnost uveřejnění

 • snížení nákladů na tisk a distribuci materiálů

Aplikace Usnesení v kombinaci s příslušnou metodikou organizace je prostředkem k naplnění podmínek platné legislativy, ale i interních předpisů. Svým moderním zpracováním Usnesení umožňuje manažerům pohodlný provoz na tabletech a chytrých telefonech. Správcům IT umožňuje webová technologie Usnesení centrální správu bez nutnosti instalace na koncová zařízení.

bottom of page