top of page

Volební agenda

Volební agenda pokrývá všechny klíčové činnosti spojené s přípravou a organizací všech typů voleb a místního referenda

Zařazení adresních míst do volebních okrsků, evidence volebních místností, vedení stálého a zvláštního seznamu voličů, dodatku stálého seznamu a další údaje nutné k úspěšnému průběhu voleb.

Přehled hlavních funkcí

 • tvorba volební vyhlášky a zařazování adresních míst do volebních okrsků, evidence volebních místností.

 • vedení seznamů voličů dle typu voleb (do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, místní referendum) - stálý seznam voličů, dodatek stálého seznamu voličů, zvláštní seznam, seznam pro volby do Evropského parlamentu.

 • aktualizace stálého seznamu voličů dle stavu dat v lokálním ROB – automatická, ruční.

 • aplikaci lze nakonfigurovat tak, že lze využívat pro ověřování a aktualizaci údajů voličů a všech ostatních typů osob ze základního registru ROB.

 • zápis překážek ve výkonu volebního práva a poznámek.

 • přehled vydaných voličských průkazů pro jednotlivé typy voleb.

 • vedení evidence okrskových volebních komisí včetně jejich složení, evidence členů komise (jmenovaných starostou, delegovaných politickým uskupením), evidence zapisovatelů, evidence zájemců o práci v komisi, evidence náhradních členů.

 • evidence politických subjektů (uskupení) a jejich kandidátů (kandidátní listiny).

 • tisk seznamů voličů dle vzorů příloh prováděcích vyhlášek volebních zákonů vždy pro daný typ voleb.

 • tisk dalších sestav pro usnadnění práce při přípravě voleb, např. sestavy pro roznos hlasovacích lístků a adresních štítků, sestavy pro tisk volební vyhlášky, index voličů, seznam okrsků s počtem voličů, apod.

 • vazba na spisovou službu při tisku a generování jmenování a pozvánek pro členy komise a generování voličského průkazu.

 • možnost tisku nebo exportu seznamu vytvořeného na základě vyhledávání dle zadaných výběrových kritérií ve filtru, např. export  ve formátu MS Excel, MS Word, TXT.

 • tisk adresních štítků/obálek, jmenování a pozvánek na úvodní schůzku komise, tisk slibu volební komise a seznamu členů volební komise.

 • evidence odměn a stravného pro všechny funkce ve volební komisi včetně tisku odměn, paušálních náhrad a stravného.

 • evidence tiskopisů voličských průkazů.

 • funkce k úspoře a zrychlení procesů volební agendy: vyhledávání čísla okrsku a adresy volební místnosti po zadání adresy TP voliče, zobrazení adresy volební místnosti po zadání čísla okrsku, rychlé fulltextové vyhledání voliče po zadání jména a příjmení, vyhledávání záznamů pomocí filtru (rozšířené, jednoduché).

 • tvorba harmonogramu úkolů.

Výhody

 • snížení administrativní náročnosti při přípravě a zpracování voleb

 • informační podpora pracovníkům úřadu při přípravě voleb

 • snadná dostupnost informací o voličích pro všechny oprávněné uživatele

 • aktuálnost údajů díky propojení na aktuální evidenci obyvatel a adresní registr

 • aktualizace stálého seznamu voličů a všech ostatních typů osob ze základního registru ROB

 • tisk seznamů voličů dle vzorů příloh prováděcích vyhlášek volebních zákonů vždy pro daný typ voleb

Volební agenda může pracovat buď zcela samostatně, nebo přebírá údaje o osobách z lokální evidence obyvatel nebo ze základního registru ROB. Pomáhá při přípravě a organizaci voleb a místního referenda.

bottom of page