top of page

Výdejna parkovacích oprávnění

Aplikace Výdejna zajišťuje zpracování žádostí o vydání a změnu dlouhodobých oprávnění k parkování na pozemních komunikacích, nebo parkovacích domech, případně povolení k vjezdu

Aplikace umožňuje evidenci, podání a vyřízení elektronických žádostí zaslaných prostřednictvím portálu občana, stejně tak žádostí podaných osobně. Dále umožňuje vlastní registraci uživatele pro přístup k portálu občana.

Přehled hlavních částí systému

 • evidence žádostí o vydání či změnu dlouhodobých parkovacích oprávnění

 • zpracování jednotlivých žádostí o vydání či změnu dlouhodobých parkovacích oprávnění

 • vydání příslušných dokladů a tisk dokumentů tvořených ze šablon

 • tisk parkovacích karet

 • zápis povolení na magnetické, nebo čipové karty

 • správa uživatelů portálového řešení

Výhody

 • intuitivní a jednoduché ovládání aplikace

 • snadná distribuce a správa klienta – výdejna je zpracována jako webová aplikace

 • možnost vydávání a správy plně elektronických oprávnění

 • možnost tisku dokumentů z nastavených šablon

 • široká škála notifikací držitelům oprávnění

 • ověření dat v ISZR

 • integrace na ERP, případně další IS organizace

Aplikace Výdejna parkovacích oprávnění podporuje kompletní proces evidence a zpracování žádostí o parkovací oprávnění.  Tyto služby jsou dostupné občanům prostřednictvím portálu občana online, nebo jako součást projektů Smart City.

bottom of page