top of page

Vymáhání

Modul Vymáhání podporuje sled úkonů pro vyměřování předpisů a jejich vymáhání

Součást agendy Správy příjmů a pohledávek, podpora klíčových úkonů pomocí intuitivních průvodců, kteří zajistí potřebné vazby mezi úkony, předpisy apod.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální správa a evidence vymáhaných pohledávek

 • automatické hlídání a sledování zákonných lhůt plynoucích z procesů v rámci vymáhání

 • proces vymáhání v základním případu, ale i ve speciálním vymáhacím případu umožňující slučovat dluhy stejného dlužníka a vymáhat je společně

 • evidence dohod o splátkách

 • evidence exekučních řízení

 • automatizovaný výpočet úroků z prodlení

 • nabídka následných kroků vyplývajících z logiky vymáhání

 • kontrola na existenci dlužníků v insolvenčním rejstříku

Výhody

 • okamžitý přehled o vymáhání pohledávek

 • rychlá a jednoduchá tvorba přehledů a sestav

 • tisk dokumentů dle předem navržených šablon

 • integrace na spisovou službu

 • podpora uživatelských funkcí spisové služby

 • integrace na ekonomický systém

 • ověření dat subjektů v základních registrech

 • centralizované řízení přístupových práv

Modul Vymáhání je podpořen intuitivními průvodci, kteří zajistí potřebné vazby mezi úkony, předpisy apod. Nedílnou součástí jednotlivých úkonů jsou i šablony dokumentů, do kterých se dotahují údaje z daného případu.

bottom of page