top of page

Zpracování dopravních přestupků (VPV)

Výzvy provozovateli vozidla (PROXIO-VPV) je webové aplikace, umožňující vedoucímu i referentům dopravních přestupků magistrátu, hromadné zpracování velkého množství oznámení a následných výzev provozovateli vozidla.

Přehled hlavních funkcí

 • Vstup oznámení „přestupků“ a kontrola podkladů (automatizovaný import)

 • Přidělení přestupků zpracovatelům

 • Kontrola přestupku / vyhodnocení dokumentace

 • Dávkové vytvoření výzvy provozovateli 

 • Kontrola doručení a platby

 • Možnost odložení přestupku 

 • Předání k dalšímu zpracování do Agendio

 • Umožnění zápisu řidiče jednotlivě k a vytvoření protokolu o podání vysvětlení 

Výhody

 • součástí řešení je rozhraní pro vstup podkladů, nebo „oznámení“ přestupků z automatizovaných technických prostředků

 • napojení na IS MDČR CRV/CBE k ověření provozovatele

 • napojení na ISDS pro ověření datové schránky

 • napojení na ISEP pro lustraci a opis přestupků

 • přenos subjektů (odběratelů), předpisů a jejich úhrad do ekonomického systému

 • přenos dokumentů a spisů, funkce vypravení, doručení atd. do spisové služby

 • možnost rozšíření způsobů vypravení a načítání doručení o funkce Dopis On-line, a konverzní hybridní pošty např. Postservis

 • napojení na ISZR, prostřednictvím současné instance PROXIO-XR za účelem ověřování provozovatelů v základních registrech

 • řízení oprávnění a správou uživatelů prostřednictvím IDM tj. PROXIO-EOS

 • poskytování dat VPV pro PROXIO-Reporty

 • poskytování dat pro PROXIO - Portál občana (data o Výzvách pro sekci Řízení, data o pokutách pro Závazky, úhradu výzvy přes platební bránou apod.)

bottom of page