top of page

Ztráty a nálezy

Agenda slouží pro centrální evidenci Ztrát a nálezů v rámci povinnosti úřadu respektive obecní policie v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.  

Tato agenda pokrývá proces vedení evidence v souladu s platnou legislativou a poskytuje nástroje pro efektivní zpracování evidence.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence ztrát a nálezů

 • založení nové kauzy na základě zapsaného protokolu o nálezu

 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech

 • evidence speciálních údajů dle typu případu

 • evidence průběhu řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání lhůt

 • evidence (ne)doložených podkladů, případně evidence libovolných příloh k danému řízení

 • vystavování dokumentů na základě zaevidovaných údajů podle předdefinovaných šablon

 • hlídání existence aktivní datové schránky, případně doručovací adresy nahlášené na ohlašovně úřadu při odesílání dokumentů do spisové služby

Výhody

 • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému

 • centralizovaná evidence objektů a subjektů

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení

 • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání

 • integrace se spisovou službou, DMS a GIS

 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Agenda Ztráty a nálezy je vždy vedena pro konkrétní případ nálezu a to pomocí základních a speciálních záložek, které jsou nakonfigurovány dle charakteru daného typu agendy. Výsledné dokumenty mohou být následně prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby včetně adresátů a způsobů vypravení.

bottom of page