top of page

Zveřejňování smluv

Aplikace Zveřejňování smluv umožní provedení elektronické anonymizace citlivých dat dokumentů smluv a jejich následné zveřejnění v Informačním systému registru smluv

Zajištění evidence uzavřených smluv, jejich anonymizace a zveřejnění.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence smluv a dodatků určených ke zveřejnění

 • nástroj pro anonymizaci dat v dokumentu

 • zveřejňování smluv v Informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

 • zveřejňování smluv na webových stránkách organizace

 • data smluv pro zveřejnění jsou z bezpečnostních důvodů oddělena od provozního prostředí

 • jednoduchá Prohlížečka smluv

 • integrace se spisovou službou

Výhody

 • legislativní podpora pro zveřejnění dokumentů v Informačním systému registru smluv

 • možnost úpravy dokumentu začerněním potřebných pasáží

 • seznam finálních dokumentů smlouvy včetně dodatků

 • seznam anonymizovaných dokumentů smlouvy včetně dodatků

 • kontrola dokumentů patřících ke smlouvě a k jejím dodatkům

 • možnost anonymizačních nástrojů i pro jiné dokumenty organizace

 • možnost zveřejnění dokumentů z libovolného informačního systému organizace

Aplikace Zveřejňování smluv podporuje proces přípravy smluvních vztahů pro následné zveřejnění a poskytnutí dat ze smluv do Informačního systému registru smluv a na webové stránky organizace.

bottom of page