top of page

Zvláštní užívání komunikací (Zábory)

Řešení Zvláštní užívání komunikací slouží pro vyřízení agendy zvláštního užívání komunikací v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích, Zákonem o provozu na pozemních komunikacích a zákonem Správní řád.

Agenda Správa smluv pořizuje, eviduje a udržuje historii smluv a smluvních vztahů včetně integrace na okolní subsystémy organizace.

Přehled hlavních funkcí

Mapový portál pro veřejnost

• webová aplikace s jednoduchým průvodcem vytvoření žádosti o zábory prostřednictvím e-formuláře
• zpětné informace žadateli o výsledku řízení
• podpora zákresu záboru v mapových podkladech včetně informací o kolizích s jinými
• připravovanými či již realizovanými zábory


Interní agendový systém

  • evidence sady údajů potřebných pro kompletní průběh řízení

  • převzetí údajů žádosti z mapového podkladu pro veřejnost

  • jednoduchá tvorba dokumentů s využitím dotažení dat zadaných na případu

  • přehledné zobrazení schválených lokalit záborů v mapě

Výhody

  • moderní, uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému

  • centralizovaná evidence subjektů a jejich ověření proti ISZR včetně podpory automatické notifikace o změnách údajů evidovaných subjektů

  • integrace se spisovou službou, DMS

  • kontrola lhůty pro vydání rozhodnutí v souladu se správním řádem včetně nastavení upozornění a připomenutí plánované události

  • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům podpora široké škály mapových vrstev

Řešení Zvláštní užívání komunikací může být v rámci interního agendového systému založeno jak nad doručeným dokumentem (žádosti), které je do systému načteno ze spisové služby, tak bez iniciačního dokumentu, resp. z moci úřední. K jednotlivým Záborům je kromě základních údajů (umístění, období, účel a rozsah), možno současně zaevidovat uzavírku, objížďku případně náhradní parkovací místo. Výsledné dokumenty mohou být následně prostřednictvím rozhraní předány do spisové služby včetně adresátů a způsobů vypravení.

bottom of page