top of page
hlavicka_web_katalog produktu.jpg

Proxio Majetek 

Správa a nakládání s movitým a nemovitým majetkem patří mezi nejsložitější a nejrozsáhlejší agendy ve veřejné správě a samosprávě.

Řešení PROXIO Majetek poskytuje komplexní nástroje pro evidenci, pasportizaci a nakládání s vlastním, svěřeným i svěřovaným majetkem organizace, tj. parcelami, budovami, domy, byty a nebytovými prostorami, úseky inženýrských sítí atd.

 

Součástí řešení je kompletní podpora tvorby a správy souvisejících smluv, inventarizace, zobrazování objektů v geografickém informačním systému i integrace na katastr nemovitostí a další celostátní registry.

Řešení se skládá z těchto agend:
Řízení záměrů

Agenda pomáhá organizacím veřejné správy připravovat, plánovat a realizovat velké množství projektů a investičních akcí.

Správa a evidence majetku

PROXIO SEM zajišťuje centrální evidenci nemovitých, i movitých objektů v majetku organizace.

bottom of page