top of page

Mapiio

Mapiio je integrační platforma úřadu pro prezentaci agendových a provozních dat úřadu v mapových podkladech

Mapiio sdružuje a kategorizuje data vedených agend s popisnými a místopisnými údaji, a to ze všech relevantních systémů úřadu včetně jejich prezentace dovnitř i navenek.

Přehled hlavních funkcí

  • zobrazování údajů z externích systémů (např.. JSDI – Jednotný systém dopravních informací, kriminalita ze zdrojů Policie ČR)

  • zakreslování vlastních údajů do volitelného množství grafických vrstev (zábory či zvláštní užívání komunikací, trasy, lokality při pořádání kulturních akcí, umístění prostředků rychlé pomoci v obci atd.)

  • sdílení vlastních údajů třetím stranám (Integrovaný záchranný systém kraje, městské a obecní policie a další)

  • poskytování všeobecných dat internímu informačnímu systému úřadu

Výhody

  • otevřené standardizované rozhraní pro vstup i výstup informací

  • podpora všech vektorových a rastrových formátů pro interpretaci dat

  • podpora prezentace dat v dalších mapových podkladech (Google Maps)

  • substituce vlastního plnohodnotného geografického informačního systému

  • renderování (tisk) grafických výstupů ve vysokém rozlišení

Platforma Mapiio prezentuje agendová a provozní data do mapových podkladů. Online komunikuje s agendovou částí informačního systému. Spojuje projednávané agendy a mapové informace.

bottom of page