top of page

Datový controlling

Správnost veškerých evidovaných dat je alfa omega vašeho úspěchu. A právě proto spouštíme nový datový controlling - nástroj, který automatizovaně prochází vámi uložená data a kontroluje, zdali jsou ve správném stavu, správném formátu, na správném místě a jednoduchým přehledem vás o tom informuje a vybízí vás konkrétním postupem k jejich nápravě.


A které agendy jsou první, u kterých se provádí kontrola dat?

  1. Místní poplatek ze psů

  2. Místní poplatek za komunální odpad

  3. Místní poplatek z pobytu

  4. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

  5. Evidence subjektů

  6. Evidence pohledávek

  7. Evidence majetku

Datovou kontrolou a nápravou nekvalitních dat přispějete k jednoduššímu používání vašich aplikací, rychlejšímu zpracování všech částí systému, připravíte své prostředí na příchod aplikací nové generace a také zkvalitníte data, která jsou (nebo brzy mohou být) poskytována mimo váš úřad, např. na portál občana.

bottom of page