top of page
2020-2025 written on highway road in the middle of empty asphalt road  and beautiful blue

PROXIO
22

homepage3.png

Nová verze 22

PROXIO 22 Vám přináší velkou řadu novinek - nové aplikace, nová rozšíření aplikací stávajících, nový datový controlling a mnoho dalšího. Verze 22 Vám také přináší novou úroveň bezpečnosti Vašich informačních systémů. Dovolte nám, ať Vás nyní se všemi novinkami seznámíme detailněji...

nová verze 22

Nová řešení

nová řešení
Nová aplikace Katastr sdružující všechny datové zdroje státu pomáhá v jednoduchém, přehledném a především rychlém přístupu k datům, které ke své práci potřebujete.
5/5 Rating

Automatické upozornění na případný nesoulad mezi agendovým a účetním systémem a efektivní způsob vyřešení veškerých takovýchto rozdílů vám přináší nové centrum pohledávek v PROXIO 22.

5/5 Rating
Zapomeňte na vyřizování jednotlivých požadavků na podpis dokumentů z různých agend či aplikací. Jedno místo - okamžitý pohled na veškeré požadavky k podpisu.
5/5 Rating
Přestupky nové generace

Aplikace vyvinutá konkrétně pro řešení Přestupkového řízení, reflektující speciální požadavky pro přestupkové řízení na úseku řešení Dopravních přestupků. ​Řešení je kompletně optimalizováno pro efektivní zpracování velkého množství dat včetně vazby na výzvy provozovateli vozidla. ​Sledování procesních lhůt s upozorněním na uplynutí, podpora automatizace procesů (doručení, splatnosti, aj.), podpora plánování činnosti práce referenta, samoučící se nástroje, rychlý přístup k datům, moderní manažerské výstupy​ - to vše vám v roce 2022 přinesou nové PROXIO Přestupky....

Místní poplatky nové generace
V roce 2022 uvedeme nově zpracovanou agendu místních poplatků, jejíž pojetí bude dosti revoluční. Nový informační systém přinese možnost automatizace zpracování všech poplatků a všech procesů s tím spojených a nabídne možnost vlastního zpracování poplatků přímo občanem v portálu občana...
Portál občana nové generace
Portál občana přináší občanovi jednotné prostředí pro komunikaci s úřadem. Jako hlavní část zajišťuje snadnou identifikaci prostřednictvím elektronických identit (identita občana (dříve e-dentita), bankovní  identita nebo datová schránka). Po přihlášení je pak občanovi umožněno nahlížet na své závazky, smlouvy, řízení a další. Aktuálně připravujeme rozšíření o další oblasti, které zahrnují například řešení pro e-participaci, parkování, zábory nebo usnesení.
Podpisová kniha nové generace
Podpisová kniha je zcela novou aplikací z rodiny MARBES, kterou nově zahrnují všechny moduly PROXIO pracující s dokumenty. Je to jediné místo pro elektronické podepsání či pečetění vašich dokumentů. Nezáleží, zda dokumenty vnikly v agendě poplatků nebo v evidenci smluv, vždy je přehledně naleznete na jednom místě a jednoduše je podepíšete. Verzí 22 tak získáte moderní nástroj pro efektivní každodenní práci...
Usnesení nové generace

Připravujeme pro vás i novou aplikaci Usnesení, která podporuje jednání orgánů jak za fyzické tak i online účasti a jeho prezentace​

řízení a evidence diskuse. Nová aplikace také podpoří kontinuální prezence, ​pozměňující návrhy, elektronické hlasování a elektronické podepisování výstupních dokumentů​. Nová verze usnesení také přinese portál zastupitele / radního včetně prostředí pro přípravu na jednání online a také bude obsahovat ​náhled na zveřejněná Usnesení na portále občana.​

bottom of page