top of page

Katastr nemovitostí

Jelikož stát v poslední době změnil spoustu věci v oblasti přístupu k datům z katastru nemovitostí, vznikla nová aplikace Katastr, která spojuje všechny v současné době možné datové zdroje pro vaši lepší a jednoduší přístup k potřebným údajům.

Aplikace Katastr je novým modulem PROXIO, který slouží pro poskytování údajů informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) a registru adres RÚIAN. Modul plnohodnotně nahrazuje stávající aplikace XRN a Registr nemovitostí REN. Nový, rychlý a moderní webový klient umožňuje rychlé vyhledávání informací o objektech vedených v ISKN a vhodně je doplňuje o aktuální informace z RÚIAN díky aktualizaci údajů na denní bázi. Informace o vlastnících jsou díky propojení prostřednictvím WSDP služeb zobrazovány online zcela automaticky.

 

Součástí KATASTR je integrované mapové řešení, které umožňuje rychlý náhled na objekt do katastrální mapy ČÚZK. V rámci plnohodnotné integrace do systému PROXIO lze na objekty nahlížet i v majetkové Evidenci objektů ENO. KATASTR obsahuje veškerá rozhraní, která byla součástí zanikajících aplikací XRN a REN a pro systémy třetích stran, které tato rozhraní využívala se pouze změní URL rozhraní, funkčnost všech rozhraní je zachována. 

Co Vám nový Katastr nemovitostí přinese?

  1. Nejnovější generace aplikace z rodiny MARBES s moderním webovým rozhraním​

  2. Náhrada modulů XRN a REN => Online data z RÚIAN + data ČÚZK s využitím online volání Katastru nemovitostí​

  3. Poskytování maximální množiny aktuálních dat díky kombinaci denních aktualizací z RÚIAN, NVF podkladů KN a online volání WSDP​

  4. Zásadní zrychlení práce s daty KN (bez čekání)​

  5. Náhled na objekty do katastrální mapy​ díky integrovanému mapovému řešení

  6. Automatické zobrazení vlastníků, Online tisk LV (WSDP služby)

Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí

úvodní obrazovka

press to zoom
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí

přehled staveb

press to zoom
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí

detail řízení

press to zoom
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí

úvodní obrazovka

press to zoom
1/6

Díky nové aplikaci Katastr budete mít přístupná data, která ke své práci potřebujete, budete s nimi moci pracovat rychle, jednoduše a  přehledně. Aplikace Katastr verze 22 také představuje náhled na vývoj nové generace řešení správy majetku.​

bottom of page