top of page

Katastr nemovitostí

Jelikož stát v poslední době změnil spoustu věci v oblasti přístupu k datům z katastru nemovitostí, vznikla nová aplikace Katastr, která spojuje všechny v současné době možné datové zdroje pro vaši lepší a jednoduší přístup k potřebným údajům.

Aplikace Katastr je novým modulem PROXIO, který slouží pro poskytování údajů informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) a registru adres RÚIAN. Modul plnohodnotně nahrazuje stávající aplikace XRN a Registr nemovitostí REN. Nový, rychlý a moderní webový klient umožňuje rychlé vyhledávání informací o objektech vedených v ISKN a vhodně je doplňuje o aktuální informace z RÚIAN díky aktualizaci údajů na denní bázi. Informace o vlastnících jsou díky propojení prostřednictvím WSDP služeb zobrazovány online zcela automaticky.

 

Součástí KATASTR je integrované mapové řešení, které umožňuje rychlý náhled na objekt do katastrální mapy ČÚZK. V rámci plnohodnotné integrace do systému PROXIO lze na objekty nahlížet i v majetkové Evidenci objektů ENO. KATASTR obsahuje veškerá rozhraní, která byla součástí zanikajících aplikací XRN a REN a pro systémy třetích stran, které tato rozhraní využívala se pouze změní URL rozhraní, funkčnost všech rozhraní je zachována. 

Co Vám nový Katastr nemovitostí přinese?

  1. Nejnovější generace aplikace z rodiny MARBES s moderním webovým rozhraním​

  2. Náhrada modulů XRN a REN => Online data z RÚIAN + data ČÚZK s využitím online volání Katastru nemovitostí​

  3. Poskytování maximální množiny aktuálních dat díky kombinaci denních aktualizací z RÚIAN, NVF podkladů KN a online volání WSDP​

  4. Zásadní zrychlení práce s daty KN (bez čekání)​

  5. Náhled na objekty do katastrální mapy​ díky integrovanému mapovému řešení

  6. Automatické zobrazení vlastníků, Online tisk LV (WSDP služby)

Díky nové aplikaci Katastr budete mít přístupná data, která ke své práci potřebujete, budete s nimi moci pracovat rychle, jednoduše a  přehledně. Aplikace Katastr verze 22 také představuje náhled na vývoj nové generace řešení správy majetku.​

bottom of page