top of page

Ready for the future

Novinky v oblasti Zákaznický update:

 1. Zobrazení důležitých oprav, vylepšení a změn​ dostupné z každé aplikace

 2. Změna verzování aplikací - zlepšení možnosti realizace zákaznických úprav​

 3. Jednodušší a rychlejší aktualizace a profylaxe

 4. Unifikace všech prostředí

 5. Stabilita prostředí​ - automatická kontrola dostupnosti návazných systémů

 6. Podpora kontejnerových technologií (Windows i Linux)​: vyšší flexibilita, rychlejší přesuny na jiné servery, aAutomatické aktualizace a správa prostředí, zvýšení bezpečnosti, izolovaný běh aplikací v prostředí​

 7. Zvýšení bezpečnosti přístupu do prostředí ze strany dodavatele

Novinky v oblasti Aktuální legislativa:

 1. PROXIO 22 je v souladu s aktuálním právním řádem České Republiky pro rok 2022

 2. Legislativní servis, tj. přehled aktuální legislativy, online právní systém a metodické postupy, je k dispozici na metodickém portálu www.elogio.cz

 3. Legislativní změny se dotýkají zejména oblastí Přestupky​, SPOD​, Sociální agendy a Stavební řízení​

 

Novinky v oblasti Otevřené PROXIO:

 1. Propojení se státními rejstříky (ISDS, ISEP, ISR,...)

 2. Přebírání identity NIA z celostátního portálu občana

 3. Podpora hlídače státu

 4. Možnost tvorby přehledných dat a statistik pro veřejnost či vedení úřadu

 5. Boj s Vendor lock-in: zdrojové kódy, dokumentace, rozhraní

 6. Mapové vrstvy pro veřejnost vytvořené z agendových dat​ (WMS/WFS/WMTS)

 7. Poskytování vektorových i rastrových dat (s optimalizací pro mobilní zařízení)​

 8. Možnost publikace mapových dat na webových stránkách úřadu (hroby,…)

Novinky v oblasti Technologický update:

 1. Tvorba a ukládání pouze validních souborů formátu PDF a PDF/A

 2. Nástroje na validaci a opravu souborů PDF a PDF/A v PROXIO​ i mimo něj

 3. Aktuální a podporované JAVA, APACHE, TOMCAT

 4. Přizpůsobení podmínkám Microsoft​​ a Google Play (ochrana os. údajů, poloha,...)

 5. Optimalizace výkonu a paměti díky novým verzím aplikačních serverů (Tomcat, Apache WebServer) ​= odolný a rychlejší systém

 6. Podpora moderních běhových prostředí (kontejnery, cloud)

 7. Podpora kontejnerových technologií (Windows i Linux)​

 8. UP TO DATE - neustále moderní​​ PROXIO

Novinky v oblasti Kompatibilita s Microsoft 365:

 1. Integrace systému práce v PROXIO s dokumenty do Office 365​

 2. Efektivní náhled a editace dokumentů přímo v prohlížeči​

 3. Není nutné pořizovat a instalovat desktopové aplikace​ Microsoft

 4. Konverze souborů do PDF pomocí Office 365​

 5. Využití cloudového úložiště OneDrive pro dokumenty vytvářené v rámci PROXIO​

 6. Řízení cloudové služby Microsoft 365 v identitním systému EOS​

 7. Založí účtu v M365 včetně emailové schránky, fotografie a přiřazení licence​ pro nové zaměstnance

 8. Efektivní komunikace pomocí Teams (týmy i členové týmu spravovány v EOS)

 9. Podpora hromadných emailových adres pro úseky, odbory či oddělení​

 10. Podpora přechodu na cloudové řešení Exchange online​

Novinky v oblasti Kompatibility s Microsoft Azure:

 1. Moderní řešení přesunu části služeb do cloudového prostředí MS Azure​ - hybridní cloudové řešení 

 2. Zaručená bezpečnost a lepší dostupnost v prostředí MS Azure​

 3. Standardizované nástroje pro správu a aktualizaci verzí​

 4. Finanční úspora pro zákazníka​

 5. MARBES = certifikovaný partner Microsoft​​

Snažíme se držet krok se všemi moderními trendy v oblasti IT, přístupu k zákazníkovi a samozřejmě i v oblasti legislativy. Výsledkem toho je stovka vylepšení promítnutá do celého řešení PROXIO verze 22.

Věříme, že vás verze 22 v některých místech mile překvapí, v některých, že vám ulehčí práci a že se s námi budete těšit na další aplikace nové generace, které pro vás už nyní připravujeme...

zákaznický update
aktuální legislativa
otevřené PROXIO
technologický update
kompatibilita s Microsoft 365
kompatibilita s Microsoft Azure
bottom of page