top of page

Správa dokumentů / DMS

PROXIO DMS efektivně spravuje dokumenty z různých oblastí činnosti organizace

Systém pro uložení a správu elektronických dokumentů, který podporuje standardizaci evidence dokumentů a souvisejících procesů.

Přehled hlavních funkcí

 • entralizované uložení dokumentů – soustředění dokumentů na jednom místě

 • evidence metadat a klíčových slov dle typu dokumentu

 • dokument může obsahovat libovolné množství souborů

 • seskupování dokumentů podle potřeb jednotlivých organizačních složek

 • verzování dokumentů - zahrnuje jak metadata, tak připojené soubory

 • historizace dokumentů - možnost zobrazení všech verzí dokumentu či vytvoření kopie z vybrané verze

 • otevřené rozhraní pro integraci s informačním systémem organizace

Výhody

 • podpora týmové práce s dokumenty

 • rychlé a jednoduché zavedení DMS

 • bezpečné ukládání dokumentů

 • snadná integrace úložiště dokumentů v rámci IS organizace

 • úspora času a nákladů při správě a vyhledání dokumentů

 • automatizace a optimalizace interních i externích procesů

 • fulltextové i strukturované vyhledávání

 • dostupnost dokumentů dle stupně oprávnění

 • centrální správa přístupových oprávnění

Aplikace DMS řeší uložení dokumentů tak, aby byly věcně zatříděny typem dokumentu a svými popisnými údaji (metadaty). Dokumenty mohou obsahovat libovolné množství souborů a lze je zatřídit do systému složek.

bottom of page