top of page

Stížnosti, Petice, Poskytování informací

PROXIO SPPI podporuje procesní činnosti spojené se stížnostmi, peticemi a poskytováním informací

Centrální evidence stížností a petic podaných dle příslušných zákonů a žádostí o poskytnutí informací a s nimi spojených stížností v souladu s patřičným zákonem.

Přehled hlavních funkcí

  • evidence informací o subjektech stížnosti, petice a žádosti o poskytnutí informace

  • založení nového případu na základě podání zaevidovaného ve spisové službě

  • evidence speciálních údajů dle případu

  • evidence průběhu případu formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty

  • evidence procesního průběhu řízení prostřednictvím průběžně zakládaných úkonů

Výhody

  • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému

  • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řešení případu

  • integrace se spisovou službou a DMS

  • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

  • ověření dat subjektů v základních registrech

Agendy Stížnosti, Petice a Poskytování informací přináší přehled o přijatých stížnostech, peticích, žádostech o poskytnutí informací organizací veřejné moci, o procesu jejich vyřizování a o způsobu jejich vyřízení.

Stížnosti

Využitím agendy Stížnosti zajistíte centrální evidenci stížností podaných dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů nebo dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  Řešení poskytuje přehled o stížnostech přijatých orgánem veřejné moci, o procesu vyřizování, a o způsobu jejich vyřízení. Procesní postup při vyřizování stížností je evidován pomocí jednoduchých úkonů, ke kterým je možné vytvářet dokumenty z předdefinovaných šablon. Výsledné dokumenty jsou prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení. Nabídka úkonů vychází nejen z příslušného legislativního předpisu, ale především je přizpůsobena vnitřním předpisům orgánů veřejné moci, které zajišťují doplnění procesního rámce agendy.​

Petice

Využitím agendy Petice zajistíte centrální evidenci petic podaných dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Řešení poskytuje přehled o peticích přijatých orgánem veřejné moci, o procesu vyřizování o tom, kdo se k dané petici aktuálně vyjadřuje, zda je již projednávána v některém z příslušných orgánů (rada, zastupitelstvo). Procesní postup při vyřizování petic je evidován pomocí jednoduchých úkonů, ke kterým je možné vytvářet dokumenty z předdefinovaných šablon. Výsledné dokumenty jsou prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení. Nabídka úkonů vychází nejen z příslušného legislativního předpisu, ale především je přizpůsobena vnitřním předpisům orgánů veřejné moci, které zajišťují doplnění procesního rámce agendy.

Poskytování informací

Využitím agendy Poskytování informací zajistíte centrální evidenci podaných žádostí o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Řešení poskytuje přehled o žádostech o poskytnutí informace přijatých orgánem veřejné moci, o procesu vyřizování a o způsobu jejich vyřízení. Procesní postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací je evidován pomocí jednoduchých úkonů, ke kterým je možné vytvářet dokumenty z předdefinovaných šablon. Výsledné dokumenty jsou prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení. Nabídka úkonů vychází nejen z příslušného legislativního předpisu, ale především je přizpůsobena vnitřním předpisům orgánů veřejné moci, které zajišťují doplnění procesního rámce agendy. V rámci této agendy je také zajištěna evidence stížností dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., včetně evidence procesního postupu vyřizování. Stížnost je vždy spojena s případem vyřizováním té žádosti o poskytnutí informace, ke které se vztahuje.

bottom of page