top of page
hlavicka_web_katalog produktu.jpg

Proxio Specifická řešení

Specifická řešení sice využívají některé technologické komponenty systému PROXIO, ale fungují a dodávají se zákazníkům samostatně pod vlastní obchodní značkou.

Mezi tato řešení řadíme Aplikaci DPL, která slouží k řízení obchodních aktivit, projektů, podpůrných vnitřních procesů či lidských zdrojů organizace, platformu SEITON pro elektronický obchod a správu sítě e-shopů, vzdělávací portál ELOGIO a branžové řešení POLIXIS, pokrývající všechny klíčové procesy a požadavky městských policií.

DPL

Aplikace DPL slouží k aktivnímu řízení obchodních aktivit, projektů, ale i podpůrných vnitřních procesů či lidských zdrojů organizace.

POLIXIS

POLIXIS pokrývá všechny klíčové procesy a požadavky městských policií.

Elektronický obchod, eShopy

ESBO je platforma pro elektronický obchod a správu sítě e-shopů, katalogů zboží a elektronického obchodování.

ELOGIO

ELOGIO je sofistikovaný metodický a vzdělávací portál s legislativní podporou pro veřejnou správu včetně pravidelné týdenní aktualizace.

bottom of page