top of page

Otevřený úřad

Řešení Otevřený úřad reprezentuje otevřenost úřadu a jeho činností směrem k široké veřejnosti v oblasti Úplného elektronického podání a poskytování informací z informačních systémů úřadu

Otevřený úřad elektronizuje a plně otevírá služby úřadu směrem k občanům, aby občan mohl vyřešit svůj požadavek bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

Přehled hlavních funkcí

Občan

 • řešení životních situací občana bez nutnosti navštívit úřad, s dostupností služby v režimu 24x7

 • získání informací o stavu podání, přehled pohledávek a závazků

 • upozornění občana na změnu nebo vypršení důležitých termínů

Úředník

 • automatizované zpracování elektronického podání

 • načtení informací z podání do nového řízení bez nutnosti přepisu informací

Management úřadu

 • nástroj pro Úplné elektronické podání

 • soulad řešení s nařízením EU číslo 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a s nařízením EU č. 910/2014 eIDAS vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu

Výhody

 • sdružuje data z řady systémů a poskytuje informace o stavu řešení jednotlivých podání občana na Portále občana

 • poskytuje aktuální informace z dat agendových systémů úřadu (pohledávky občana, uzavřené smlouvy, …), na základě zabezpečeného rozpoznání identity občana

 • registrace občana prostřednictvím NIA, MojeID, uzavřené smlouvy

 • zveřejňuje informace o chodu úřadu (zápisy z jednání orgánů, rozpočet, uzavřené smlouvy a objednávky, záměry nakládání s majetkem)

 • propojení systému Otevřeného úřadu se systémy veřejné správy (např. ISZR) a vnitřními systémy úřadu (agendové systémy, SPS, GIS…)

 • intuitivní a přehledné ovládání aplikace

Portál občana je webová aplikace, která je začleněná jako součást internetových stránek úřadu. Obsahuje informace veřejného charakteru, ale také informace dostupné pouze na základě registrace a přihlášení občana.

bottom of page