top of page
hlavicka_web_katalog produktu.jpg

Proxio Smlouvy 

Oblast Smlouvy zahrnuje nástroje pro přípravu, evidenci a zpracování smluv a objednávek včetně elektronické anonymizace citlivých dat dokumentů a jejich následné zveřejnění v Informačním systému registru smluv.

Řešení umožňuje pořizovat, evidovat a udržovat historii smluv a smluvních vztahů včetně vazeb na okolní subsystémy organizace. Součástí je i podpora schvalovacího procesu a vypravení prostřednictvím spisové služby.

Správa objednávek

Agenda slouží pro snadnou evidenci a zpracování objednávek včetně schvalovacího procesu.

Správa smluv

Tato agenda pořizuje, eviduje a udržuje historii smluv a smluvních vztahů včetně integrace na okolní subsystémy organizace.

Zveřejňování smluv

Aplikace umožní provedení elektronické anonymizace citlivých dat dokumentů smluv a jejich zveřejnění v Informačním systému.

bottom of page