top of page
hlavicka_web_katalog produktu.jpg

Proxio Ekonomika 

Ekonomický systém PROXIO slouží k efektivnímu řízení finančních procesů organizací státní správy a samosprávy, ale i společností z komerční sféry.

Základ řešení je tvořen ERP systémem MS Dynamics NAV, doplněným o moduly Banky, Pokladna, Párování, Rozpočet a výkaznictví, Správa příjmů a pohledávek a Vymáhání. Řešení zahrnuje také elektronické schvalování rozpočtových změn, platebních poukazů a došlých faktur a prezentaci rozpočtu organizace na webu. 

Ekonomický systém

PROXIO ERP slouží k efektivnímu řízení finančních procesů rozpočtových organizací státní správy a samosprávy, ale i společnostem z komerční sféry.

Rozpočet

Agenda shromažďuje vždy přesné a aktuální informace o stavu rozpočtu organizace.

Pokladna

Modul Pokladna spravuje hotovostní a bezhotovostní (karetní) transakce úřadu vůči svým zákazníkům (klientům), dodavatelům i zaměstnancům.

Správa příjmů a pohledávek

Agenda pokrývá veškeré předepisované příjmy plynoucí z jednotlivých agend úřadu.

Párování

Modul Párování jednoznačně identifikuje a zpracovává přijaté platby (úhrady) s vazbou na jejich předpisy vedené v naší aplikaci AGENDIO.

Vymáhání

Modul Vymáhání podporuje sled úkonů pro vyměřování předpisů a jejich vymáhání.

bottom of page